KOMUNIKATY Z ROKU 2022

 

                                            ======================================         KOMUNIKATY  2022 r      ======================================

 1) Komunikat NR 1 / 2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z dnia 12 styczeń 2022 r. dotyczący  akcji  BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2021/2022 ... czytaj dalej

 2) Komunikat NR 2 / 2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z dnia 23 luty 2022 r. datyczący WICHUR I HURAGANÓW  w 2022 roku na terenie Powiatu Gryfińskiego ... czytaj dalej

 

 

                                             ======================================         ZARZĄDZENIA  2022 r    ======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

::cck::60::/cck::
::introtext::

KOMUNIKATY Z ROKU 2021

                  ======================================         KOMUNIKATY  2021r      ======================================

 

1)  Warszawa, styczeń 2021 r.  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są ... czytaj dalej

 

  

                 ======================================         ZARZĄDZENIA  2021r    ======================================

 

 


::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::

Czytaj więcej: Komunikaty 2021 r

 

Bilans - Sprawozdanie - Rachunek - Zestawienie

 

7. Dane finansowe za 2022 r. ... czytaj dalej 

6. Dane finansowe za 2021 r. ... czytaj dalej 

5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. ...czytaj dalej  

  Informacja dodatkowa do Srawozdania finansowego za 2020 r. ...czytaj dalej 

 
 4. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2019 r.  ...czytaj dalej

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2018 r.   ...czytaj dalej

 2. Rachunek zysków i strat jednostki  31.12.2018 r.   ...czytaj dalej

 1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2018 r.   ... czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Bilans - Sprawozdanie - Rachunek - Zestawienie