KOMUNIKATY Z ROKU 2022

 

                                            ======================================         KOMUNIKATY  2022 r      ======================================

 1) Komunikat NR 1 / 2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z dnia 12 styczeń 2022 r. dotyczący  akcji  BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2021/2022 ... czytaj dalej

 2) Komunikat NR 2 / 2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z dnia 23 luty 2022 r. datyczący WICHUR I HURAGANÓW  w 2022 roku na terenie Powiatu Gryfińskiego ... czytaj dalej

 

 

                                             ======================================         ZARZĄDZENIA  2022 r    ======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

::cck::60::/cck::
::introtext::

KOMUNIKATY Z ROKU 2021

                  ======================================         KOMUNIKATY  2021r      ======================================

 

1)  Warszawa, styczeń 2021 r.  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są ... czytaj dalej

 

  

                 ======================================         ZARZĄDZENIA  2021r    ======================================

 

 


::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::

Czytaj więcej: Komunikaty 2021 r

 

Bilans - Sprawozdanie - Rachunek - Zestawienie

 

6. Dane finansowe za 2021 r ... czytaj dalej 

5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r...czytaj dalej 

  Informacja dodatkowa do Srawozdania finansowego za 2020 r ...czytaj dalej 

 
 4. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2019 r  ...czytaj dalej

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2018 r   ...czytaj dalej

 2. Rachunek zysków i strat jednostki  31.12.2018 r   ...czytaj dalej

 1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2018 r   ... czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Bilans - Sprawozdanie - Rachunek - Zestawienie