Bilans - Sprawozdanie - Rachunek - Zestawienie

 

 

 

 8. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. ... czytaj dalej

 7. Dane finansowe za 2022 r. ... czytaj dalej

 6. Dane finansowe za 2021 r ... czytaj dalej

 5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r...czytaj dalej 

  Informacja dodatkowa do Srawozdania finansowego za 2020 r ...czytaj dalej 

 
 4. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2019 r  ...czytaj dalej

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2018 r   ...czytaj dalej

 2. Rachunek zysków i strat jednostki  31.12.2018 r   ...czytaj dalej

 1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2018 r   ... czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Bilans - Sprawozdanie - Rachunek - Zestawienie