DRUKI
 
  1. ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY
  2. ZMIANA OSÓB WYKONUJĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE
  3. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
  4. WNIOSEK O  POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
  5. OPŁATA SKARBOWA  ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
  6. OPŁATA SKARBOWA ZA POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
  7. OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
  8. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  9. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONTROLI SAMOWOLI BUDOWLANEJ / NIEWŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU