DRUKI
 
 1. ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH (pb-12
 2. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY (pb-16
 3. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (pb-16a
 4. WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE (pb-17
 5. WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE  PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH (pb-17a
 6. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (pb-5
 7. WNIOSEK O WSZCZĘCIE UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA LEGALIZACYJNEGO (pb-15
 8. ZMIANA OSÓB WYKONUJĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE 
 9. OPŁATA SKARBOWA  ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 
 10. OPŁATA SKARBOWA ZA POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 
 11. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 12. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONTROLI SAMOWOLI BUDOWLANEJ / NIEWŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU  
 13. OŚWIADCZENIE INWESTORA O WŁAŚCIWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW PRZYLEGŁYCH  
 14. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O ZGODNOŚCI WYKONANYCH ROBÓT Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PRZEPISAMI I  NORMAMI
 15. OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI PINB W GRYFINIE 
 16. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWYLUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA  NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)
 17. WNIOSEK O LEGALIZACJĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (PB-19)
 18. KARTA INFORMACYJNA OBIEKTU
 19. ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU KONTROLI OBIEKTU WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO