KOMUNIKATY Z ROKU 2019

 

                                            ======================================         KOMUNIKATY  2019r     ======================================

 

1)  Komunikat NR1/2019  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, i n f o r m u j e   i   p r z y p o m i n a  o obowiązkach wynikających z art. 61 ustawy Prawo budowlane(Dz. U. z 2018.1202 z dnia 22.06.2018 r.), który określa obowiązki właściciela lub zarządcy w następujący sposób :      ... czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

                                             ======================================         ZARZĄDZENIA  2019r   ======================================

 

3)  Zarządzenie  nr 3/2019  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie  z  dnia   15  kwietnia  2019r.  w sprawie ustalenia dnia                      2  maja  2019r.    dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.   ... czytaj dalej