::cck::60::/cck::
::introtext::

KOMUNIKATY Z ROKU 2021

                  ======================================         KOMUNIKATY  2021r      ======================================

 

1)  Warszawa, styczeń 2021 r.  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są ... czytaj dalej

 

  

                 ======================================         ZARZĄDZENIA  2021r    ======================================

 

 


::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::

::cck::60::/cck::