Bilans - Sprawozdanie - Rachunek - Zestawienie

 

7. Dane finansowe za 2022 r. ... czytaj dalej 

6. Dane finansowe za 2021 r. ... czytaj dalej 

5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. ...czytaj dalej  

  Informacja dodatkowa do Srawozdania finansowego za 2020 r. ...czytaj dalej 

 
 4. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2019 r.  ...czytaj dalej

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2018 r.   ...czytaj dalej

 2. Rachunek zysków i strat jednostki  31.12.2018 r.   ...czytaj dalej

 1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2018 r.   ... czytaj dalej