Bilans - Sprawozdanie - Rachunek - Zestawienie

 

6. Dane finansowe za 2021 r ... czytaj dalej 

5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r...czytaj dalej 

  Informacja dodatkowa do Srawozdania finansowego za 2020 r ...czytaj dalej 

 
 4. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2019 r  ...czytaj dalej

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2018 r   ...czytaj dalej

 2. Rachunek zysków i strat jednostki  31.12.2018 r   ...czytaj dalej

 1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zadkładu budżetowego 31.12.2018 r   ... czytaj dalej