KOMUNIKATY Z ROKU 2018

 

                                            ======================================         KOMUNIKATY  2018r     ======================================

 

1)  Komunikat NR1/2018  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w sprawie kontroli     budynków mieszkalnych oraz mieszkalno - usługowych,    w tym również budynków jednorodzinnych w   zakresie stanu technicznego przewodów kominowych      ... czytaj dalej

2) Komunikat NR2/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie dotyczący akcji  BEZPIECZNE  WAKACJE 2018  ... czytaj dalej

3) Komunikat NR3/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie  p r z y p o m i n a   o obowiązkach wynikających z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zmianami), który określa obowiązki właściciela  lub zarządcy w następujący sposób:... czytaj dalej

4) Komunikat NR4/2018Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie p r z y p o m i n a,   że zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zmianami):  obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę  kontroli  bezpiecznego użytkowania ... czytaj dalej  

5) Komunikat NR5/2018 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie i n f o r m u j e,   o  obowiązkach wynikających z art. 61 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018.1202 z dnia 22.06.2018 r.), który określa obowiązki właściciela lub zarządcy w następujący sposób :         ... czytaj dalej  

 

 

 

 

                                             ======================================         ZARZĄDZENIA  2018r      ======================================

 

Zarządzenie Nr6/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2018 roku o zmianie zarządzenia nr4/2018r. jako dnia wolnego od pracy ... czytaj dalej

Zarządzenie Nr9/2018    Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z dnia 9 maja 2018 roku  o  wprowadzeniu "Instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych" dla   POWIATOWEGO  INSPEKTORATU  NADZORU   BUDOWLANEGO  W  GRYFINIE ... czytaj dalej

Zarządzenie Nr11/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie ... czytaj dalej