PRACOWNICY
 

l.p.

Imię, nazwisko

Rodzaj prowadzonych spraw

Telefon

1

PATRYCJUSZ SZEWCZYK

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

(091)  415 02 62

wew. 24

2

MAŁGORZATA   OLESZCZYK -SZALKOWSKA

Referent ds. administracyjnych

------

AGRYPINA JANIAK

Referent ds. administracyjnych

 

SEKRETARIAT

 

 

(091)  415 02 13

wew. 21

3.

RYSZARD SZACHNIEWICZ

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Samowole budowlane, nieodpowiedni stan techniczny obiektów

(091)  415 03 13

wew. 23

4.

RENATA ŻYGADŁO

Inspektor Nadzoru Budowlanego

 Rozpoczęcie, zakończenie budowy, pozwolenie na użytkowanie obiektu.

 (091) 415 02 64

wew. 22 

5

JADWIGA ROGACZEWSKA

Główny Księgowy

(091)  415 03 13

wew. 23

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku800 – 1500