29.05.2024 r.  NABÓR NA STANOWISKO - GŁÓWNY KSIĘGOWY

1Nabor gl ks 05 2024

2Nabor gl ks 05 2024

3Nabor gl ks 05 2024

4Nabor gl ks 05 2024

5Nabor gl ks 05 2024

 

 PLIK DO POBRANIA

60 PDF

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

60 PDF

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO

 

 

 

 

29.06.2023 r.  NABÓR ZAKOŃCZONY- INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 

wynik naboru

 

 

05.06.2023 r.  NABÓR  NA STANOWISKO - INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 

inspektor nadzoru budowlanego,121958 1

inspektor nadzoru budowlanego,121958 2

inspektor nadzoru budowlanego,121958 3

inspektor nadzoru budowlanego,121958 4

 

 

01.03.2023 r.  NABÓR  NA STANOWISKO - REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH 

 Nabor Referent1

Nabor Referent2

 

 

 

10.07.2020 r.  NABÓR  NA STANOWISKO - INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 

3ogoszenie10 07 2020

3ogoszenie10 07 2020

3ogoszenie10 07 2020


 

15.01.2020 r.  NABÓR ZAKOŃCZONY

Wyn naboru na ogloszenie 59691 z dn 15.stycznia.2020r.


 

 

15.01.2020 r.  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ogloszenie1

Ogloszenie2

Ogloszenie3

Ogloszenie4                             

                  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 


 

10.10.2019 r.      NABÓR ZAKOŃCZONY

 Wynik naboru:  nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

 

 


 

10.09.2019 r.   NABÓR NA WOLNE STANOWISKOGŁÓWNY KSIĘGOWY

GLOWNY KS1

GLOWNY KS1

GLOWNY KS1

GLOWNY KS1

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Zakończony

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO
FLISACZA 6
74-100 GRYFINO

Stanowisko urzędnicze:
Referent ds. administracyjnych


W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Małgorzata Oleszczyk - Szalkowska, zamieszkała w Gryfinie.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszym poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku referenta ds. administracyjnych.
Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.
W związku z powyższym komisja podjęła decyzję o jej wyborze i zatrudnieniu.
 

 


 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Referent ds. administracyjnych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gryfino

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino

 

WYMIAR ETATU:

1

 

WARUNKI PRACY

 • narzędzia i materiały pracy - komputer

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie rejestru rozpoczynanych i zakończonych budów.

 • Wykonywanie sprawozdań i ankiet.

 • Wykonywanie pełnej statystyki.

 • Archiwizacja dokumentów, postępowań administracyjnych.

 • Przyjmowanie stron postępowania i petentów.

 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie.

 • biegła znajomość obsługi komputera.

 • znajomość programu Word oraz Excel.

 • obsługa w zakresie biurowym.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.

 • Korzystanie z pełni praw publicznych.

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 1 rok

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10 października 2016 r.

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  ul. Flisacza 6
  74-100 Gryfino


  z dopiskiem na zaklejonej kopercie ,,OFERTA NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH"

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 91 415 02 13

 


 

Aktualizacja 27 września 2016

Nabór został zakończony:

decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska.

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

 

Miejsce wykonywania pracy: Gryfino

Adres Urzędu: ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino

 

WARUNKI PRACY

 • praca na terenie urzędu - przygotowywanie projektów postępowań i decyzji administracyjnych
 • praca poza urzędem - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i prowadzenie kontroli na terenie powiatu gryfińskiego, występowanie niebezpiecznych warunków pracy związanych z prowadzonymi inspekcjami budów i innych obiektów budowlanych

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism.
 • Działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym inspekcje budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych oraz oględzin.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych.
 • Przyjmowanie stron postępowania i petentów.
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie kierunek: budownictwo
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i procedury administracyjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętności obsługi komputera
 • odporność na stres, komunikatywność, samodzielność
 • wymagane opanowanie w kontaktach z interesantami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie w pełni z praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe, kierunek: budownictwo
 • staż pracy: 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych, działalności inspekcyjno-kontrolnej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokument potwierdzający posiadanie prawa jazdy kategorii B

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16 września 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino (w godzinach 8 - 15)
 • Z dopiskiem na zaklejonej kopercie "OFERTA NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO"

 

INNE INFORMACJE

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 4150213

 

Poprzednie ogłoszenie z dnia 19.08.2016 na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało unieważnione z powodu błędów formalnych.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


 

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO
FLISACZA 6
74-100 GRYFINO

 

 

Stanowisko urzędnicze:
Referent ds. administracyjnych


W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została A. JANIAK, zamieszkała w Lisim Polu.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszym poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku referenta ds. administracyjnych.
Posiadana wiedza, gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.
W związku z powyższym komisja podjęła decyzję o jej wyborze i zatrudnieniu.

 

 


 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  poszukuje kandydata na stanowisko:

               referenta  ds.  administracyjnych  w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rejestru rozpoczynanych i zakończonych budów
 • wykonywanie sprawozdań i ankiet
 • wykonywanie pełnej statystyki
 • archiwizacja dokumentów, postępowań administracyjnych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość programu Word oraz Excel
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy

Dokumenty należy składać w terminie do:

 • 5 kwietnia 2016 r. do godz.14.30

pod adresem:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Flisacza 6
  74-100 Gryfino

z dopiskiem na kopercie

               

 • oferta na stanowisko referenta ds. administracyjnych

inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje  P. Beata Kołodziejska tel. 91 4150313