BUDOWA

Budowa obiektów budowlanych

1.      Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2.      Pracami przygotowawczymi są:

  • Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  • Wykonanie niwelacji terenu;
  • Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  • Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

3.      Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Opracowanie:

         Beata Kołodziejska