FORMA PRAWNA POWIATOWEGO
INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GRYFINIE

             PINB w Gryfinie, jako organ administracji rządowej, powołany został ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną   (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) i realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

            Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie  jest organem administracji zespolonej w powiecie.

            Strukturę oraz zasady organizacji pracy PINB w Gryfinie  określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w „Regulaminie organizacyjnym”.