KLAUZULA INFORMACYJNA
dla petentów
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

informuje, iż:

 

 

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, dalej zwany „Administratorem”.

         Adres siedziby: ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

          Agrypina Janiak

          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu:

 •      realizacji zadań ustawowych wynikających z art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.)

 •      realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 •      prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

 •      dokonywania rozliczeń finansowych,

 •      rekrutacji oraz zatrudnienia,

 •      realizacji umów cywilnoprawnych,

 •      drobnych spraw życia codziennego

 •      wykonania obowiązku przekazywania danych statystycznych do: Głównego Urzędu Statystycznego, Izby Skarbowej, jednostek administracji publicznej.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODOi w związku z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą o statystyce publicznej, zamówień publicznych i ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

            -  podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

           -  firma informatyczna i usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia

               usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest okresem niezbędnym, wynikającym z przepisów prawa.

 1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

              1)   dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

              2)   wniesienia skargi do organu nadzorczego,

              3)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec

                    przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi danych.

              4)   uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

                       a)   występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

                       b)   celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze

                       c)   stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,

                       d)   ewentualnym źródle pozyskania danych,

                       e)   udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 1. Informujemy, iż:

                1)  w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych

                     osobowych jest obligatoryjne.

                2)  w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa

                     danych osobowych jest dobrowolne.

 1.   Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

    11.   Informujemy ponadto, że w stosunku do danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody: mają Państwo

           prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie    danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z

           prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej             

           samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

 

 

 

i RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

 

uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).